Dưới đây là các câu hỏi phổ biến về các bài đánh giá của Hogan.

Câu hỏi chung
Hogan dành cho ai?

Hogan có hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp đánh giá cho công tác tuyển dụng và phát triển nhân sự. Chúng tôi có hàng trăm nghiên cứu xác thực mức độ dự đoán của các đánh giá hiệu suất. Các tổ chức sử dụng công cụ của Hogan để cải thiện chất lượng tuyển dụng, hỗ trợ phát triển nhân viên và nâng cao hiệu quả nhóm. Vì các công cụ này đo lường những tính cách đặc biệt quan trọng của lãnh đạo, nên bộ đánh giá của Hogan được sử dụng rộng rãi vào công tác phát triển năng lực lãnh đạo cho quản lý cấp trung đến điều hành cấp cao.

Công cụ đánh giá Hogan được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và được sử dụng bởi các tổ chức đang hoạt động ở hơn 50 quốc gia. Chúng tôi phục vụ mọi tổ chức ở mọi quy mô - từ nhỏ đến Fortune 500, trong mọi lĩnh vực, như dịch vụ tài chính, dược phẩm, bán lẻ và hàng tiêu dùng. Hàng năm, chúng tôi xử lý một triệu bài đánh giá tính cách. Đến nay, chúng tôi có hơn 9 triệu người đã thực hiện bài đánh giá.

Bài đánh giá tính cách liên quan đến hành vi hoặc hiệu quả công việc của tôi như thế nào?

Hogan vận dụng khái niệm tảng băng trôi. Phần nổi trên mặt nước thể hiện:

  • Điều bạn làm – kết quả đạt được và tiến bộ cá nhân của một người.
  • Cách bạn làm – các hành vi dẫn đến những kết quả đó.

Phần chìm dưới mặt nước thể hiện điều không thể nhìn thấy nhưng có thể suy luận, cụ thể:

  • Vì sao bạn làm điều đó – những đặc điểm tính cách tác động đến hành vi.

Đối với cá nhân, các đánh giá của Hogan giúp phát huy năng lực tự nhận thức chiến lược. Việc nắm bắt được những đặc tính về cách làm việc cơ bản, giá trị cốt lõi và những cản trở gây rủi có ảnh hưởng đến hành vi sẽ giúp một cá nhân kiểm soát hành vi bản thân để gia tăng thành công trong công việc.

Đối với tổ chức, các đánh giá của Hogan giúp xác định những đặc điểm có thể tác động đến hiệu quả công việc của một cá nhân cũng như đến sự phù hợp của cá nhân đó trong một vai trò, một nhóm hay một văn hóa doanh nghiệp cụ thể.


Các khía cạnh đánh giá
Tại sao các câu hỏi đánh giá dường như không liên quan đến hiệu suất công việc hoặc tính cách của tôi?

Thứ nhất, khi trả lời các câu hỏi trong bài đánh giá Hogan, có thể mọi người không dựa theo hành vi thực tế, mà chỉ thể hiện cách suy nghĩ và mong muốn được nhìn nhận - chính xác như cách họ giao tiếp trong các cuộc trò chuyện. Thứ hai, chúng tôi không quan tâm đến cách trả lời; mà là đến dự đoán từ phần trả lời. Thử nghĩ đến câu này: "Mỗi tối, sau giờ làm, tôi chọn một con đường khác nhau để về nhà." Những người trả lời "Đúng" có xu hướng sáng tạo và mạo hiểm, và đó là điểm quan trọng. Chúng tôi không quan tâm việc họ có thật sự chọn con đường về nhà khác nhau mỗi tối hay không, mà chính là ý nghĩa của việc thừa nhận ấy. Chúng tôi không đo lường hành vi; chúng tôi muốn dự đoán hiệu suất làm việc.

Làm thế nào để các đánh giá Hogan giảm thiểu các chiến lược "giả tạo tính cách tốt" trong các câu trả lời?

Việc "giả tạo" có thực sự phát sinh trong các bài đánh giá tính cách hay không cũng như mức độ tác động của nó đến tính xác thực của kết quả vẫn còn đang gây tranh cãi trong nghiên cứu tính cách. Hogan luôn theo dõi các khuynh hướng trả lời để xác định thời điểm người tham gia muốn đưa ra các câu trả lời không thành thật cho các mục đánh giá và đảm bảo rằng câu trả lời ấy không nằm trong chiến lược "giả tạo tính cách tốt".

Điểm đánh giá
Điểm "tốt" trong các bài đánh giá là gì?

Điểm số trên Bài đánh giá tính cách Hogan (HPI), Khảo sát Phát triển Hogan (HDS), Bài đánh giá Động lực, Giá trị, Sở thích (MVPI) được diễn giải dựa trên bối cảnh công việc hiện tại và mục tiêu tương lai của cá nhân. Không có cái gọi là điểm số lý tưởng hay hồ sơ tính cách. Điểm đánh giá của mỗi cá nhân có khả năng tiết lộ điểm mạnh và thách thức hoặc yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Để có kết quả đánh giá hiệu quả nhất, người tham gia đánh giá cần:

- Gặp chuyên gia có chứng nhận Hogan để thảo luận về những ẩn ý trong kết quả của mình.

- Cân nhắc thấu đáo thông tin có được trong quá trình đánh giá.

- Tận dụng thông tin đó làm điều kiện cho sự phát triển liên tục của mình.


Kết quả đánh giá Hogan ở định dạng phần trăm. Tôi đang bị so sánh với ai?

Hogan thu thập dữ liệu quy chuẩn toàn diện để đảm bảo rằng các đánh giá của mình thể hiện chính xác nhóm lực lượng lao động hiện tại. HPl và HDS được quy chiếu từ hơn 100.000 mẫu người lao động trưởng thành. MVPl được quy chiếu từ hơn 65.000 mẫu người lao động trưởng thành.

Thang điểm có thay đổi theo thời gian không? Nếu có, cụ thể? Tần suất tái thực hiện các bài đánh giá là bao nhiêu?

Nghiên cứu cho thấy tính cách bên trong mỗi cá nhân tương đối ổn định. Mặc dù điểm số của một cá nhân có dao động nhẹ theo thời gian, nhưng điểm số HPl và HDS rất hiếm phát sinh thay đổi đáng kể, ngoại trừ do trả lời bất cẩn hoặc có cải thiện trong tự nhận thức về điểm số Hogan. Bởi vì tính cách ổn định đồng thời Hogan duy trì các quy chuẩn phản ánh năng lực hành vi hiện hành, nên các cá nhân không cần phải tái thực hiện các bài đánh giá.

Mặc dù việc tái đánh giá là không cần thiết xét từ quan điểm về tính chính xác của kết quả, nhiều tổ chức triển khai chính sách tái đánh giá dựa trên các biến tình huống cụ thể theo ứng dụng đánh giá của họ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Sự khác biệt điểm số theo nhân khẩu học
Thang điểm có thay đổi nào liên quan đến tuổi tác hoặc thế hệ không?

Nghiên cứu phối hợp giữa Hogan và các đối tác đã kiểm nghiệm sự khác biệt về thang điểm giữa các thế hệ khác nhau. Để tóm tắt ngắn gọn, các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm sự khác biệt về thang điểm giữa các thế hệ Baby Boomers (sinh năm 1946 - 1964), X (sinh 1965-1977) và Y (sinh 1978 - 1994). Mặc dù nghiên cứu cho thấy có những khác biệt nhỏ giữa các thế hệ, nhưng chúng không đáng kể trong thực tế. Ở cấp độ cá nhân, những kết quả này chỉ ra rằng tính cách hoặc giá trị của một người không thể được giả định bằng cách chỉ dựa vào năm sinh.

Thang điểm có sự khác biệt nào theo văn hóa?

Kinh doanh toàn cầu hoá ngày một gia tăng dẫn đến những câu hỏi về tính tương đồng và khác biệt văn hóa ngày một thường xuyên. Chúng tôi tìm thấy một số khác biệt nhỏ giữa các ngôn ngữ. Tuy nhiên, điểm số từ nhiều bản dịch của một bài đánh giá tính cách có thể khác nhau không xuất phát từ văn hoá. (đọc Meyer & Foster, 2008 để biết thêm). Do đó, Hogan tránh đưa ra những tuyên bố hùng hồn về khác biệt văn hóa khi so sánh các kết quả qua nhiều bản dịch đánh giá. Một số nghiên cứu sự khác biệt gần đây cho thấy rằng những khác biệt nhỏ vẫn tồn tại trên một số thang đo tính cách và giá trị nhất định. Dữ liệu của Hogan cho rằng sự khác biệt lớn nhất có thể là giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Nhìn chung, nghiên cứu kết luận rằng rất khó để xác định ảnh hưởng của văn hóa lên tính cách tuy vẫn tồn tại một số khác biệt, và có vẻ như chúng ta có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau.

Các bài đánh giá Hogan đáng tin cậy/ xác thực trên quốc tế đến mức nào?

Hogan hợp tác chặt chẽ với mạng lưới đối tác và khách hàng toàn cầu để thu thập dữ liệu địa phương trong bối cảnh quốc tế nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính xác thực của các bài đánh giá cho dự đoán những kết quả công việc trọng yếu. Đối với độ tin cậy, chúng tôi luôn cung cấp bằng chứng về tính đồng nhất của các bài đánh giá cũng như tính nhất quán của phép đo, khi có đủ dữ liệu. Đối với bằng chứng về tính xác thực địa phương cho các bài đánh giá, chúng tôi hợp tác với các đối tác và khách hàng tham gia vào các dự án ​​nghiên cứu tiên phong cụ thể để thu thập dữ liệu đánh giá và hiệu suất công việc phù hợp. Những dữ liệu này giúp Hogan chứng minh tính xác thực của các bài đánh giá địa phương trong bối cảnh quốc tế và chúng tôi liên tục thực hiện điều này.

Câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng
Công ty của tôi đã từng sử dụng các bài đánh giá về tính cách. Sản phẩm của Hogan có gì khác biệt?

Chúng tôi phát triển các sản phẩm đặt trọng tâm vào lý thuyết tâm lý đã được kiểm chứng, liên tục được kiểm nghiệm để đảm bảo tính xác thực và luôn nhận được nhận xét xuất sắc từ các bên thứ ba. Tải Hướng dẫn Đánh giá bài Đánh giá để tìm hiểu thêm những điểm nổi bật khác của chúng tôi.

Người tham gia có thể nguỵ tạo câu trả lời được không?

Không. Hãy vào blog của chúng tôi để hiểu thêm.

Giá của các sản phẩm thế nào?

Vì mỗi khách hàng có nhu cầu khác nhau nên không thể có một giải pháp chung. Chúng tôi cung cấp các gói giải pháp cụ thể theo nhu cầu tuyển dụng hay phát triển nhân sự của khách hàng với các mức giá khác nhau. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tôi cần phải có chứng nhận để sử dụng sản phẩm của Hogan?

Hầu hết các báo cáo cần người có chứng nhận để diễn giải. Chúng tôi khuyến khích bạn lấy chứng nhận hoặc nhờ người được chứng nhận để diễn giải báo cáo. Hogan thường xuyên tổ chức các lớp cấp chứng nhận trực tiếp và trực tuyến. Xem tất cả các lớp học hiện có tại đây.

Tại sao tôi cần chứng nhận?

Có chứng nhận giúp bạn thành công hơn. Thông qua việc đào tạo bài bản, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ:

  • Có đủ khả năng diễn giải dữ liệu đánh giá khá phức tạp trong báo cáo.
  • Sử dụng các báo cáo hợp tình, hợp lý.
Tôi có cần phải được chứng nhận lại nếu có một sản phẩm mới hoặc tôi chuyển công ty?

Không. Khi đã hoàn tất thành công quy trình lấy chứng nhận, bạn được cấp quyền để sử dụng các công cụ của chúng tôi. Bạn có thể liên tục cập nhật chứng nhận và đào tạo nâng cao. Lịch cho các chương trình nâng cao tại đây.

Câu hỏi dành cho cá nhân tham gia
Kết quả đánh giá của tôi sẽ được dùng làm gì?

Kết quả đánh giá được dùng vào các mục đích bao gồm tuyển dụng, đánh giá các hành vi liên quan đến an toàn nơi làm việc, xác định nhân viên tiềm năng và phát triển các nhà lãnh đạo.

Vì sao phải làm bài đánh giá tính cách?

Việc phân tích tổng thể chuyên biệt của từng cá nhân bao gồm cách ra quyết định, các giá trị, các đặc điểm tính cách lúc bình thường và khi gặp trở ngại giúp chúng tôi hiểu rõ động lực nào thúc đẩy bạn thành công, bạn làm việc độc lập như thế nào, bạn làm việc với nhóm hiệu quả thế nào và điều gì có khả năng cản trở bạn phát triển nhất.

Tôi sẽ làm gì?

Bạn sẽ thực hiện một hoặc các đánh giá của chúng tôi: Bài đánh giá Tính cách Hogan (HPI), Khảo sát Phát triển Hogan (HDS), Bài đánh giá Động lực, Giá trị, Sở thích (MVPI), Bài đánh giá về Khả năng ra quyết định trong kinh doanh (HBRI) hoặc Khả năng xét đoán và ra quyết định (Judgment).

Thời gian thực hiện Bài Đánh giá?

Các bài đánh giá HPI, HDS và MVPI bao gồm những nhận định ngắn gọn được trả lời theo hình thức Đúng/ Sai hoặc Đồng ý/ Không đồng ý và có thể được hoàn thành trong vòng 15-20 phút. Bài đánh giá HBRI bao gồm 24 vấn đề và có thể được hoàn thành trong vòng 35 phút. Bạn có thể tạm dừng và quay lại hoàn thành bài đánh giá tại bất kỳ thời điểm nào, hệ thống sẽ tự động lưu lại các câu đã được trả lời.

Tôi có cần chuẩn bị gì trước cho bài đánh giá?

Các câu hỏi trong bài đánh giá tính cách và giá trị được chúng tôi thiết kế để giúp hiểu rõ bạn kết nối với người khác thế nào. Do đó, không có câu trả lời đúng hay sai cũng như kết quả tốt hay xấu, nên bạn chỉ cần trả lời trung thực.

Tôi bắt đầu bằng cách nào?

Bạn sẽ nhận được một email bao gồm ID, mật khẩu và link đăng nhập để làm bài đánh giá trực tuyến như thế này.

Tôi nhận kết quả đánh giá bằng cách nào?

Quản trị hệ thống sẽ gửi kết quả cho bạn sau khi bạn hoàn tất (các) bài đánh giá.