Kiến tạo tiêu chuẩn

Hogan Assessments tự hào là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực Khoa học Tính cách với đội ngũ Tiến sĩ và Thạc sĩ tâm lý hùng hậu nhất ngành, nghiên cứu chuyên sâu về hành vi nhân sự tại nơi làm việc, phương pháp nghiên cứu, tính cách và thống kê. Cả đội ngũ cùng hướng đến phục vụ nhu cầu cho mọi tổ chức

5 1
5 2
5 3
5 4
5 6

Nguồn

Thư mục tham khảo

XEM THÊM

Dữ liệu mẫu 

TÌM HIỂU THÊM