Tuyển dụng: Chọn người hiệu quả hơntránh những sai lầm gây tốn kém trong tuyển dụng

Đánh giá sự phù hợp của ứng viên*

Chọn ứng viên phù hợp nhất với nhóm công việc và khung năng lực cần thiết

Tố chất Kinh Doanh*

Chọn ứng viên phù hợp nhất cho vị trí bán hàng

Tố chất Lãnh đạo*

Chọn ứng viên phù hợp nhất cho vị trí lãnh đạo 

Các Báo cáo Dự báo Năng lực Lãnh đạo*

Các báo cáo chuyên sâu về tính cách để dự đoán chính xác hiệu quả làm việc của các cấp lãnh đạo

Đánh giá trước tuyển dụng

Chọn ứng viên phù hợp với những vị trí cụ thể

Sự phù hợp chung để tuyển dụng

Sàng lọc ứng viên dựa trên nhóm công việc và năng lực

Sự phù hợp với công việc đang ứng tuyển

Chọn ứng viên phù hợp với nhóm công việc

Phát triển Nhân lực: quyết định chọn nhân sự chính xác hơnsử dụng nguồn lực hiệu quả trong quá trình phát triển nhân sự

Các Báo cáo Dự báo Năng lực Lãnh đạo*

Các báo cáo chuyên sâu về tính cách để dự đoán chính xác hiệu quả làm việc của các cấp lãnh đạo

Đánh giá sâu các khía cạnh lãnh đạo*

Xác định xu hướng lãnh đạo của các cấp Quản Lý

Đánh giá tiềm năng*

Xác định tiềm năng lãnh đạo.

Bộ đánh giá về nhận thức bên trong

Báo cáo tổng thể về điểm mạnh, các rủi ro ảnh hưởng đến hiệu suất và động lực

Trí tuệ cảm xúc*

Báo cáo cụ thể về 6 khía cạnh cốt lõi của trí tuệ cảm xúc

Đánh giá 360 độ của Hogan*

Đánh giá của quản lý, đồng cấp, cấp dưới, v.v.

Đánh giá về đặc điểm của đội nhóm

Báo cáo tổng thể cho toàn đội nhóm

Khả năng ra quyết định trong kinh doanh

Xác định kiểu nhận thức và lập luận để giải quyết vấn đề trong kinh doanh

Đánh giá về Độ an toàn của Hogan


Khả năng xét đoán và ra quyết định


Đánh giá về Quản lý


Khả năng nhìn tổng thể


CÁC GIẢI PHÁP TƯ VẤN

  • Huấn luyện cá nhân (1:1)
  • Huấn luyện nhóm
  • Chứng nhận của Hogan
Hành trình học dành cho Quản lý cấp trung
Consulting Session
Buổi Tư vấn

Xác định nhu cầu
và tìm giải pháp tối ưu

Leadership Forecast Series
Dự báo Năng lực Lãnh đạo

Làm bài đánh giá
chuyên sâu về tính cách

Group Coaching
Huấn luyện nhóm

Đọc báo cáo

1 1 Coaching
Huấn luyện 1: 1

Lập kế hoạch
phát triển cá nhân

Slii Experience
SLII Experience

Học các kỹ năng
lãnh đạo đội ngũ

Hogan 360
Hogan 360

Đo lường
kết quả đạt được 

Block Arrow

CÁC GIẢI PHÁP HƯỚNG NGHIỆP:

Xây dựng danh tiếng và phát triển sự nghiệp


Định hướng sự nghiệp (Compass)

Xác định giá trị và môi trường làm việc phù hợp với giá trị của bạn để phát triển sự nghiệp

Hướng nghiệp

Định hướng để bạn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp