Bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn cho kế hoạch phát triển sự nghiệp bằng cách nào?

Star Icon

Định hướng

Bạn có nhận biết được động lực và giá trị của bản thân không?

Định hướng theo giá trị bản thân để phát triển đúng đắn

Giới thiệu giải pháp:

Là gì?

 • Một báo cáo chi tiết dựa trên khoa học tính cách để xác định các giá trị cốt lõi của một cá nhân.

Cho ai?

 • Sinh viên, nhân viên mới

Để làm gì?

 • So sánh tính phù hợp của giá trị với nhiều dạng nghề nghiệp và văn hóa tổ chức.
 • Mô tả môi trường sống và làm việc thoải mái cho cá nhân.
 • Huấn luyện cá nhân giúp hiểu biết chuyên sâu các kết quả.
Mvpi Report

Liệu bạn sẽ thích công việc này? 
Kết quả được đúc kết bởi đánh giá MVPI 

+
Bag Icon

Sự nghiệp

Bạn có nhận biết được nhóm công việc phù hợp nhất không?

Có lời khuyên sớm để xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp tương lai

Giới thiệu về giải pháp:

Là gì?

 • Một báo cáo chi tiết dựa trên khoa học tính cách giúp mỗi cá nhân gia tăng kỹ năng tự nhận thức.

Cho ai?

 • Sinh viên, nhân viên mới

Để làm gì?

 • Mẹo nhỏ cho phát triển nghề nghiệp.
 • Xác định thế mạnh, thiếu sót và cách hành động trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
 • Huấn luyện cá nhân giúp hiểu biết chuyên sâu các kết quả.
Hpi Report

Liệu bạn có thể làm công việc này? 
Kết quả được đúc kết bởi đánh giá HPI  

Đánh giá tính cách để làm gì?

Nghề nghiệp phù hợp với tính cách sẽ giúp bạn yêu thích công việc, dấn thân cống hiến và mang lại kết quả vượt trội!

3 1
 • Dựa trên nhận thức bạn tạo ra cho những người xung quanh
 • Có cái nhìn sâu sắc hơn về việc Bạn là ai và Bạn đánh giá cao điều gì
 • Biết nhóm nghề nghiệp phù hợp nhất với tính cách độc đáo của bạn
 • Hiểu động lực cốt lõi của bạn
 • Dựa trên dữ liệu khoa học được nghiên cứu tỉ mỉ chính xác
 • Là một phần trong quyết định toàn diện

Tại sao lựa chọn Giải pháp Hogan?

Bí mật của sự nghiệp thành công nằm ở khả năng hiểu các thế mạnh và giá trị của bản thân và cam kết tiến bộ không ngừng

Đã được nghiên cứu
Search Icon

Thực hiện nghiên cứu khoa học độc lập trên 30 năm

Thuần dữ liệu
Data Driven

Sử dụng dữ liệu thực tế làm căn cứ khoa học

Dự đoán
Predictive

Chứng minh được mối tương quan giữa thế mạnh thực sự và giá trị cốt lõi.

Danh tiếng
Reputation

Đo lường danh tiếng của một cá nhân