Tav Bg Consulting Services
Phát triển khung năng lực

Hogan có bề dày kinh nghiệm và khả năng giúp các doanh nghiệp phát triển khung năng lực phù hợp nhất thông qua mô hình năng lực được chứng thực của chúng tôi hoặc từ mô hình của riêng doanh nghiệp.

Hogan cung cấp các dịch vụ: xây dựng một mô hình năng lực hoàn toàn mới ngay từ đầu, tận dụng khung năng lực đã được chứng thực của chúng tôi hoặc kết hợp giữa khung năng lực hiện có của doanh nghiệp với của chúng tôi. Chúng tôi không những giúp các doanh nghiệp thiết kế một khung năng lực hiệu quả mà còn hỗ trợ triển khai thành công, bám sát các đánh giá tiềm năng ứng viên, và kết nối vào chiến lược tuyển dụng và phát triển nhân tài.

Với những nghiên cứu dựa trên khoa học, mô hình của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tài năng của nhân sự chủ chốt thành công.

Competency
Huấn luyện (Coaching)

Huấn luyện là một phương pháp hiệu quả nhất giúp phát triển bản thân. Bất kể mục đích của bạn là diễn giải và hiểu rõ hơn các báo cáo của Hogan hoặc phát triển sự nghiệp cá nhân, các chuyên gia huấn luyện của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ với các gói dịch vụ sau:

Huấn luyện cho cá nhân (1: 1)

(Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)

Các chuyên gia cao cấp của Hogan sẽ gặp trực tiếp khi có kết quả bài đánh giá để hỗ trợ đọc, diễn giải và giúp bạn hiểu rõ chi tiết báo cáo, với mục đích giúp cá nhân nắm bắt và đặt trọng tâm vào các bước tiếp theo trong lộ trình phát triển bản thân.

Thời lượng tiêu chuẩn cho huấn luyện cá nhân là 60 phút.

Individual Hogan Coaching
Huấn luyện theo nhóm

(Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)

Các chuyên gia cao cấp của Hogan sẽ gặp trực tiếp một nhóm nhân sự (tối đa 15 người) từ một doanh nghiệp cụ thể để hỗ trợ đọc, diễn giải và chi tiết báo cáo, nhằm nâng cao kỹ năng áp dụng dữ liệu vào quy trình ra quyết định (vd: tuyển dụng/ bổ nhiệm nhân sự) và kỹ năng giải trình báo cáo tổng quát. Mô hình huấn luyện này cũng có thể được áp dụng với một nhóm có cùng một loại báo cáo đánh giá nhằm nâng cao kỹ năng giải trình cách đọc báo cáo tốt nhất, tuy không thể chi tiết hoặc chuyên sâu như huấn luyện cá nhân 1:1, nhưng số lượng nhận huấn luyện sẽ nhiều hơn.

Thời lượng tiêu chuẩn cho huấn luyện theo nhóm là 180 phút.

Group Hogan Coaching
Huấn luyện Chuyên gia (1: 1)

(Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)

Các chuyên gia huấn luyện của Hogan sẽ gặp trực tiếp để cung cấp phương pháp huấn luyện theo định hướng phát triển sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Thời lượng tiêu chuẩn cho huấn luyện chuyên gia là 60 phút.

Individual Professional Coaching
Khóa học cấp Chứng nhận Hogan
Giới thiệu về khóa học

Bạn muốn đẩy mạnh các chiến lược tuyển dụng và phát triển nhân sự cho tổ chức? Hãy đăng ký tham gia khóa học cấp chứng nhận đẳng cấp thế giới của Hogan để hiểu sâu hơn về tính cách (và để những trải nghiệm vui vẻ!).

Khóa học cấp chứng nhận Hogan sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các đánh giá tính cách cũng như và cách thức diễn giải kết quả đánh giá của từng cá nhân. Sau khi hoàn thành chứng nhận nền tảng (căn bản), bạn có thể lựa chọn tham gia 1 trong hai khóa học nâng cao để trở thành chuyên gia nắm bắt mọi khía cạnh trong báo cáo tính cách hoặc thuần thục kỹ năng nhận xét bài đánh giá tính cách của mọi nhân sự trong tổ chức của mình.

About Our Workshops
4 1
Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.