Đăng ký tham dự

Kính gửi Quý khách hàng,

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn và sẽ phản hồi qua email trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn không nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ qua email contact@TalentAssessments.vn hoặc tới số điện thoại (028) 3878 0208 để được hỗ trợ.

 

Trân trọng,

Talent Assessments Vietnam

(*) Thông tin cần thiết