Các Lợi Ích

 • Loại bỏ định kiến trong quá trình tuyển dụng
 • Giảm biến động nhân sự
 • Rút ngắn thời gian tuyển dụng
 • Gia tăng nhân viên gắn kết
 • Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp hiệu quả

Điểm độc đáo của Hogan Assessments

Tính cách

Ta có thể dựa vào tính cách để hiểu rõ nhất về một ứng viên mà không bị tác động bởi bất kỳ định kiến nào.

 • Tính cách không thay đổi theo thời gian như kỹ năng hay kinh nghiệm.
 • Tính cách có thể được đánh giá với tính chính xác và độ tin cậy cao.
 • Đánh giá của Hogan giúp thấy được những thông tin cần thiết mà ta không thể phát hiện trong đơn ứng tuyển, trong khi phỏng vấn và trong bài kiểm tra về kỹ năng.
 • Tính cách có thể tương quan với hiệu suất làm việc thực tế ở các vai trò và ngành nghề khác nhau.
 • Các đánh giá về tính cách so sánh mọi người một cách khách quan và bình đẳng.
+

Hiệu suất làm việc

Thiếu dữ liệu môi trường làm việc, đánh giá tính cách không thể dự đoán được hiệu suất công việc.

 • Không có công ty nào đo được hiệu suất công việc sâu rộng như Hogan.
 • Các báo cáo của Hogan có thể dự báo hiệu suất làm việc chính xác xuyên suốt nhiều năm sau đánh giá.
 • Chúng tôi đánh giá tất cả mọi người, không chỉ những người có hiệu suất làm việc tốt nhất, vì vậy chúng tôi biết rõ sự khác biệt giữa những người có hiệu suất làm việc cao với đồng nghiệp của họ.
 • Chúng tôi liên tục cập nhật dữ liệu và công cụ dự báo để chỉ báo người phù hợp nhất cho một vị trí cụ thể.
100+

nghiên cứu được thực hiện mỗi năm

1K

Vị trí công việc được đánh giá

30K

Điểm đánh giá phù hợp với các chỉ số hiệu suất

1K

Công ty hợp tác nghiên cứu cho Hogan

Tố chất Lãnh đạo
About the Solution
What is it?
 • A detailed report based on the science of personality to help you make informed critical hire decisions on high revenue- generating sales professionals in a board range of sales job across industries
Who is it for?
 • Applicable to sales position candidates
How does it work?
 • Score graphs
 • Clear recommendation of fit (high, medium, low)
 • Interpretation of job fit and organizational fit
 • Includes interview questions and comparison tools
 • Detailed reporting – we can provide individual coaching on use and understanding of results
* Register to receive sample report
Các Báo cáo Dự báo Năng lực Lãnh đạo
About the Solution
What is it?
 • A detailed report based on the science of personality to identify candidate’s strengths and potential areas of weakness for leadership roles
Who is it for?
 • Applicable to leadership position candidates
How does it work?

Score graphs

 • Clear recommendation of fit (high, medium, low)
 • Interpretation of job fit and organizational fit
 • Includes interview questions and comparison tools
 • Detailed reporting – we can provide individual coaching on use and understanding of results
* Register to receive sample report
Đánh giá trước tuyển dụng
About the Solution
What is it?
 • A highly detailed report based on science of personality to provide details that help inform decisions about individual development needs
Who is it for?
 • Applicable to senior managers & executives
How does it work?
 • Provides detailed information about an individual's strengths, performance risks, and core values
 • Feedback discussion points to facilitate the self-awareness needed to perform effectively
 • More detailed report format means there is less need for coaching to read and interpret the report properly
* Register to receive sample report
Sự phù hợp chung về tuyển dụng

candidate fit for specific positions compared to model profile 

Sự phù hợp với công việc đang ứng tuyển
ĐĂNG KÝ

candidate fit for leader positions compared to leader profileVí dụ về báo cáo giúp bạn hiểu rõ những ứng viên
làm bài đánh giá có ích gì cho đội ngũ

Chúng tôi dựa vào hàng triệu dữ liệu về hiệu suất làm việc để phân tích dữ liệu từ bài đánh giá của ứng viên, để bạn có thể thấy được một bức tranh thực tế, đầy đủ về việc một người sẽ làm việc như thế nào.Hogan Talent Acquisition dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên cho các doanh nghiệp trên toàn cầu

Hogan Talent Acquisition dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Các đánh giá về tính cách của Hogan đã được kiểm chứng và công nhận ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa là chỉ số đo lường hiệu suất và tính cách của chúng tôi tích hợp nhiều quy chuẩn văn hóa và đặc điểm tính cách khác nhau.

Câu chuyện thành công

Hãy xem kết quả từ việc Hogan đã thay đổi quy trình tuyển dụng nhân sự và doanh thu trong nhiều ngành và nhóm công việc như thế nào.

$500K

Tăng doanh thu

Gấp 2 lần

Nâng hạng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

37%

Tăng doanh thu từ đại lý bán lẻ

Gấp 4,8 lần

Tuyển được nhân viên đáng tin cậy hơn

NGUỒN TÀI LIỆU VỀ TUYỂN DỤNG

 • Playbook về tuyển dụng
 • Các công cụ tuyển chọn lãnh đạo
 • Giải pháp quản trị nhân tài
 • Chứng nhận Đánh giá Hogan
 • Công cụ lựa chọn ứng viên
 • Đánh giá sự phù hợp của ứng viên
 • Hiểu về phân tích nhân tài
 • So sánh ứng viên