Các bài Đánh giá giúp

 • Nhận thức có chiến lược hơn
 • Tăng năng suất làm việc
 • Xác định và phát triển nhân viên có nhiều tiềm năng
 • Lập kế hoạch phát triển nhân sự dựa trên tính cách
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và giá trị của đội nhóm
Đánh giá sâu các khía cạnh lãnh đạo
*Core solution
About the Solution
What is it?
 • A highly detailed report based on science of personality to provide details that help inform decisions about individual development needs
Who is it for?
 • Applicable to senior managers & executives
How does it work?
 • Provides detailed information about an individual's strengths, performance risks, and core values
 • Feedback discussion points to facilitate the self-awareness needed to perform effectively
 • More detailed report format means there is less need for coaching to read and interpret the report properly
* Register to receive sample report
Đánh giá tiềm năng
About the Solution
What is it?
 • An overview report based on science of personality to provide insight into six leadership dimensions that influence leadership style and effectiveness
Who is it for?
 • Applicable to emerging and mid-level managers
How does it work?
 • Score graphs and interpretation
 • Development recommendations
 • Designed to help leaders understand their reputation and unique leadership brand
 • Prepares leaders to leverage their strengths to be a more effective leader
 • Individual and group debrief materials available
* Register to receive sample report
Bộ đánh giá về nhận thức bên trong
About the Solution
What is it?
 • A highly detailed report based on three dimensions of leadership potential to develop high-potential talent
Who is it for?
 • Applicable to an organization’s selected high-potential talent population for leadership positions
How does it work?
 • Score graphs and interpretation
 • Actionable development recommendations
 • Development planning resources
 • Focused on identifying the skill gap between where your talent is today and where they need to be to fulfill their potential
* Register to receive sample report
Trí tuệ cảm xúc
About the Solution
What is it?
 • Overview of a person’s emotional intelligence looking at six core emotional competencies
Who is it for?
 • Applicable to individual contributors, first-level managers, and middle managers
How does it work?
 • Designed to highlight emotional strengths and developmental needs
 • Make development decisions to improve performance based on evidence using a visual representation of emotional competencies
* Register to receive sample report
Đánh giá 360 độ của Hogan
About the Solution
What is it?
 • Comprehensive multi-rater feedback tool that provides 360° insight into how individuals are perceived by managers, peers, direct reports and others
Who is it for?
 • Applicable to individual contributors, first-level managers, middle managers, and executives
How does it work?
 • Offers constructive feedback and sets priorities for improvement
 • Provides qualitative and quantitative feedback 
 • Makes specific recommendations for immediate action plans 
 • Can be retaken regularly to measure improvements
* Register to receive sample report
Đánh giá về đặc điểm của đội nhóm

overall report of an intact team 

Khả năng Lập luận Kinh doanh Hogan

identify cognitive style used in business problem solving

Đánh giá về an toàn của Hogan
Khả năng xét đoán và ra quyết định
Khả năng nhìn tổng thể (Raven APM-III)

Điểm khác biệt của Hogan Assessments

Tính cách

Ta có thể dựa vào tính cách để hiểu rõ nhất về một ứng viên mà không bị tác động bởi bất kỳ định kiến nào.

 • Tính cách không thay đổi theo thời gian như kỹ năng hay kinh nghiệm.
 • Tính cách có thể được đánh giá với tính chính xác và độ tin cậy cao.
 • Đánh giá của Hogan giúp thấy được những thông tin cần thiết mà ta không thể phát hiện trong đơn ứng tuyển, trong khi phỏng vấn và trong bài kiểm tra về kỹ năng.
 • Tính cách có thể tương quan với hiệu suất làm việc thực tế ở các vai trò và ngành nghề khác nhau.
 • Các đánh giá về tính cách so sánh mọi người một cách khách quan và bình đẳng.
+

Hiệu suất làm việc

Đánh giá tính cách mà không có dữ liệu ở nơi làm việc thì không thể dự đoán được hiệu suất làm việc.

 • Không có công ty nào đo được hiệu suất công việc sâu rộng như Hogan.
 • Các báo cáo của Hogan có thể dự báo hiệu suất làm việc chính xác xuyên suốt nhiều năm sau đánh giá.
 • Chúng tôi đánh giá tất cả mọi người, không chỉ những người có hiệu suất làm việc tốt nhất, vì vậy chúng tôi biết rõ sự khác biệt giữa những người có hiệu suất làm việc cao với đồng nghiệp của họ.
 • Chúng tôi liên tục cập nhật dữ liệu và công cụ dự báo để chỉ báo người phù hợp nhất cho một vị trí cụ thể.
100+

nghiên cứu được thực hiện mỗi năm

1K

Vị trí công việc được đánh giá

30K

Điểm đánh giá phù hợp với các chỉ số hiệu suất

1K

Công ty hợp tác nghiên cứu cho Hogan


Nhận biết điểm mạnh, giảm thiểu điểm yếu

Chúng tôi dựa vào hàng triệu dữ liệu về hiệu suất làm việc để phân tích dữ liệu từ các bài đánh giá của cấp lãnh đạo và nhân viên, do đó chúng tôi có thể giúp nhân lực trong tổ chức của bạn phát triển đúng hướng.

Hogan Talent Acquisition dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên cho các doanh nghiệp trên toàn cầu

Các đánh giá về tính cách của Hogan đã được kiểm chứng và công nhận ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa là chỉ số đo lường hiệu suất và tính cách của chúng tôi tích hợp nhiều quy chuẩn văn hóa và đặc điểm tính cách khác nhau.

 • Hogan tập hợp dữ liệu của khoảng 200,000 người lao động trưởng thành từ 180 quốc gia cho mỗi thang đo toàn cầu của mình.
 • Các bài đánh giá của Hogan được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ khác nhau.

Câu chuyện thành công

Nhờ có Hogan, Tập đoàn Indian Hotels đạt lợi nhuận trở lại.

$94M

Tăng doanh thu

2.6X

Tăng giá cổ phiếu 

6

Khung đánh giá năng lực
toàn diện được xây dựng