Nguyên tắc tính xác thực

Ngay từ giai đoạn mới thành lập, Hogan đã đặt trọng tâm vào mục đích của các bài đánh giá, đó là - dự đoán hành vi và một số tiêu chí khác để phục vụ công tác nâng tầm tổ chức của khách hàng. Trong hơn 30 năm qua, Hogan vẫn luôn áp dụng triết lý kaizen - cải tiến liên tục, vào mọi biện pháp nghiên cứu, để cho ra các giải pháp mới và đầy sáng tạo.

Điều kiện tuyển dụng luôn khác nhau kèm theo yêu cầu mức độ xem xét ứng viên đa chiều. Do đó CHÚNG TÔI cung cấp các biện pháp nghiên cứu đa tầng cho công tác chiêu mộ nhân tài, đảm bảo giá trị cao nhất ở mọi điều kiện hoặc nhu cầu tuyển dụng.

Preconfigured Profiles
Danh mục Hồ sơ chuẩn

Là một tổ chức toàn cầu về tuyển dụng, Hogan thường xuyên nghiên cứu nhiều dạng công việc nhằm mở rộng danh mục hồ sơ chuẩn phục vụ công tác đánh giá tính phù hợp của ứng viên theo chín phân hệ công việc phổ biến. Dự án nghiên cứu này giúp cung cấp dòng sản phẩm tiêu chuẩn phục vụ tối ưu cho các công ty có ngân sách eo hẹp và nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi thu thập dữ liệu hiệu suất công việc trong hơn 30 năm qua để cho ra đời loại sản phẩm này với thời gian triển khai trong vòng hai ngày.

Validity Generalization
Xác thực chuẩn

Từ nền tảng hồ sơ chuẩn, Hogan cung cấp dịch vụ Xác thực chuẩn phục vụ nhu cầu tùy chỉnh khung năng lực cơ bản dựa trên thông tin công việc cụ thể của khách hàng. Căn cứ vào phân tích công việc chuyên sâu, chúng tôi nhờ các chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng và sử dụng dữ liệu nghiên cứu diện rộng trong 3 thập kỷ để xác định đăc điểm công việc và so sánh vai trò ấy với vai trò chuẩn trong kho lưu trữ dữ liệu của mình. Trong quá trình nghiên cứu kỹ công việc đối tượng, chúng tôi thu thập dữ liệu then chốt như: sở thích liên quan, rào cản hiệu suất và khung năng lực chuẩn. Các dữ liệu là lập thành một hồ sơ công việc hoàn chỉnh hỗ trợ quyết định tuyển dụng thành công.

Criterion Study
Nghiên cứu tiêu chí

Nghiên cứu tiêu chuẩn xác thực là lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để có thông tin đầu ra dự đoán hiệu quả nhất. Chúng tôi tổng hợp kết quả từ Xác thực chuẩn với dữ liệu đánh giá và hiệu suất của nhân sự hiện tại để thiết lập tiêu chuẩn tuyển dụng lý tưởng. Khi phân định khách quan giữa nhân viên giỏi giang và nhân viên yếu kém, chúng tôi có thể tạo một hồ sơ tính cách chuẩn cho nhân sự ưu tú.

Competency Profiling
Hồ sơ năng lực

Hogan có thể điều chỉnh bài đánh giá để đo lường theo đúng mô hình năng lực riêng của các tổ chức. Chuyên gia của chúng tôi sẽ xác định các thang đo tính cách tốt nhất theo khung năng lực từ khách hàng và thiết lập hệ thống điểm cho mỗi thang đo. Điều này giúp cung cấp báo cáo chuẩn để đo lường các khía cạnh trọng yếu cụ thể theo mô hình từng tổ chức.