TALENT ASSESSMENTS VIỆT NAM

Hogan giúp doanh nghiệp hiểu hơn về nhân sự của mình với khoa học tính cách.

Talent Assessments Vietnam / TAV (một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác được ủy quyền của Hogan Assessments
để triển khai các dịch vụ đánh giá nhân sự đẳng cấp thế giới của Hogan Assessments tại Việt Nam.Tuyển dụng Nhân tài

Quyết định chọn người hiệu quả hơn và tránh những sai lầm gây tốn kém trong tuyển dụng

Reduce Turnover
Giảm biến động nhân sự

Thấy được các rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của ứng viên trước khi tuyển chọn

Hire The Best
Tuyển người phù hợp nhất

Loại bỏ những ứng viên không đạt yêu cầu và lựa chọn được người phù hợp nhất ngay trong vòng tuyển chọn đầu tiên

Go Beyond Resumes
Hiểu đúng về ứng viên

Biết điểm mạnh, những rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và các giá trị của ứng viên

Connect The Dots
Giao việc đúng người

Nắm bắt được cách thức tiếp cận vấn đề và tư duy chiến lược của ứng viên


Phát triển Tài năng

Quyết định chọn và dùng nhân sự hiệu quả trong quá trình phát triển và đào tạo nhân lực

Maximize Value
Tối đa hóa năng lực

Giảm thời gian quản trị nhân lực và có nhiều thời gian phát triển đội ngũ hơn

Play The Long Game
Hoạch định tương lai

Giúp tổ chức phát triển bền vững từ lộ trình phát triển nhân sự

Increase Efficiency
Nâng cao hiệu quả

Tinh gọn các quy trình bằng các báo cáo dễ sử dụng

Unify Objectives
Thống nhất các mục tiêu

Lập kế hoạch phát triển có mục tiêu cá nhân gắn với các mục tiêu của tổ chức


Chúng ta đang sống
trong kỷ nguyên của

Trí tuệ Nhân tạo
Bg Tav Hi

Trí Tuệ Nhân Loại
HI

Dựa vào trực giác hoặc bản năng.

Bg Ai Tav

Trí Tuệ Nhân Tạo
AI

Dựa vào thuật toán khoa học để phân tích dữ liệu.

Quyết định tuyển dụng hiệu quả nhất
xuất phát từ HI + AI

Hãy tận dụng tính ưu việt của AI
để quyết định chọn người hiệu quả!

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Doanh nghiệp thành công cần có quyết định về tài chính và nhân sự đúng đắn.
  • Quyết định nhân sự hiệu quả nhất cần căn cứ vào dữ liệu.
  • Đánh giá của Hogan chính là nền tảng khoa học và khách quan cho các quyết định tuyển dụng sáng suốt.
  • Trên 35 năm nghiên cứu chuyên sâu và tiên phong trong lĩnh vực đánh giá tính cách và phát triển năng lực lãnh đạo


1

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Hogan Assessments là tổ chức dẫn đầu thế giới về Đánh giá Nhân sự (Talent Assessments) với mục đích Tuyển dụng nhân sự (Talent Acquisition) và Phát triển tài năng (Talent Assessment). Hogan giúp doanh nghiệp hiểu hơn về nhân sự của mình với khoa học tính cách.
Talent Assessments Vietnam (một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác đặc quyền của Hogan Assessments để triển khai các dịch vụ đánh giá nhân sự đẳng cấp thế giới của Hogan Assessments tại Việt Nam.

Trusted by
75%
Of the
Fortune 500
2

Hogan phân tích dữ liệu của ứng viên dựa trên hàng triệu dữ liệu từ những doanh nghiệp toàn cầu.